KETÄÄN EI VOI JÄTTÄÄ HEITTEILLE!

Ihmisistä on huolehdittava kaikissa taloussuhdanteissa.  Jokaisen perustarpeista ja hyvinvoinnista on huolehdittava kaikissa elämän vaiheissa laadukkailla, riittävästi mitoitetuilla ja helposti saatavilla olevilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Tulotaso tai toimintakyky ei saa olla esteenä ihmisen tarvitseman hoidon ja hoivan saamiselle. Hoitoon on päästävä nopeasti ennen kuin ongelmat pahenevat. Tästä johtuen,

 • Terveyskeskusmaksut on poistettava.
 • Terveyskeskuksia ei saa lakkauttaa.
 • Terveyspalveluiden jonoja on lyhennettävä.
 • Vanhustenhuollon henkilökunnan määrä on lisättävä.
 • Hoitopaikkoja on oltava kaikille tarvitseville.
 • Sähköisiä palveluita on edistettävä maltillisesti huomioiden vanhukset ja muut haavoittuvassa asemassa olevat.

JOKAINEN TARVITSEE KODIN!

Näillä leveyspiireillä jokainen tarvitsee  katon päänsä päälle. Asuminen on pääkaupunkiseudulla aivan liian kallista ja aiheuttaa köyhyyttä ja asunnottomuutta.

 • Julkisen vuokra-asuntotuotannon ja yksityisen asuntotuotannon määrää on lisättävä merkittävästi.
 • Väliaikaisen hätämajoituksen määrää on lisättävä ja jokaiselle on taattava katto päänsä päälle ’asunto ensin’ -periaatteella.

JOKAISELLE LAPSELLE TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET!

Vantaan ja Suomen tulevaisuus on lapsissa. Vanhempien tulotasosta riippumatta jokaisella lapsella tulee olla oikeus kasvatukseen, koulutukseen, harrastuksiin ja turvalliseen kasvuympäristöön. Tästä johtuen,

 • Yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava Vantaalle.
 • Homeongelmaiset koulut on korjattava tai rakennettava uusia.
 • Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa kouluissa eikä päiväkodeissa
 • Sijaisia on voitava palkata  tarpeen mukaan. Ei sijaiskielloille päiväkodeissa tai kouluissa.
 • Lastensuojelun resursseja on lisättävä.
 • Kaikille alle 18-vuotialle maksuton pääsy kaupungin liikuntapaikkoihin.

VAPAUS OPPIA JA KEHITTÄÄ ITSEÄÄN!

Jokaisella tulee olla mahdollisuudet omaehtoiseen itsensä kehittämiseen sekä liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen. Elävässä kaupungissa tulee olla myös mielekästä ajanvietettä. Liikunta -ja kulttuuripalvelut  edistävät  hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät ongelmia.

 • Kirjastoja ei saa lakkauttaa
 • Taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön sekä kulttuuripalveluita tuottavien vantaalaisten järjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata.
 • Kulttuurille ja yhteisölliselle toiminnalle on järjestettävä toimintatiloja kaikissa kaupunginosissa
 • Syrjäytymisvaarassa olevien liikuntaharrastusta on edistettävä tarjoamalla ilmainen pääsy kaupungin liikuntapaikkoihin
 • Lähiliikuntapaikkoja on kehitettävä.